Käsityöläisnainen
Hetken tilannekuvaus kangaspuilla kutovasta naisesta. Maalauksen sommitelman tehokeinona on ikkuna teosta tasapainottamassa. Vertaa Gallenin Ensiopetus -teokseen.