Hakkuuaukea Kurolanlahdesta, tarkemmin Petsamon alueelta. Tämäkin maalaus on ollut hiukan aikaa työn alla, koskapa paikalla kasvaa jo joulukuusiksi sopiva taimikko. Maalaus on luonnosteltu paikanpäällä ja valmistettu pääosin työhuoneella valokuvia apuna käyttäen. Tässä maalauksessa näkee hyvin sen, kun taiteilijalla on hyvin läheinen suhde ko. paikkaan. Tilanteen "hetken" olen pyrkinyt parhaan taitoni mukaan tallentamaan.